2017 Kurban Bayramı 🐏 Ne Zaman? Hangi Gün?

2017 yılında Kurban Bayramı 31 Ağustos 2017  – 4 Eylül 2017 tarihleri arasında gerçekleşecektir.

Ramazan Bayramı‘ndan sonraki bir diğer önemli Dini Bayram olan Kurban Bayramının ilk günü 31 Ağustos Perşembe gününe denk gelmektedir, bayramın son günü 4 Eylül ise Pazartesi günüdür. Yani geçtiğimiz yıl olduğu gibi hafta ortasına denk gelmediği için oldukça kısa bir tatil süresi oluşturmaktadır.

 

Tıp Bayramı Ne Zaman? 14 Mart Tıp Bayramı

Tıp Bayramı 14 Mart Gününde kutlanmaktadır. 2017 yılında ise Tıp Bayramı 14 Mart 2017 Salı gününe denk gelmektedir.

Tıp Bayramının Tarihi

Tıp Bayramı 2. Mahmut döneminde ve 14 Mart 1827 tarihinde açılan Şehzadebaşı’daki Tulumbacıbaşı Konağı’nda bulunan Tıphane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire Şehzadebaşı’daki Tulumbacıbaşı Konağı’nda Tıphane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire adındaki Osmanlı dönemine ait ilk modern Tıp okulunun açılış yıldönümlerinde kutlanır.

Tıp Bayramı veya Tıp Haftası günleri bu sebeplerle Türkiye’ye özgü olsa da, çeşitli ülkelerde farklı tarihlerde kutlanan Tıp Günleri mevcuttur.

Amerika Birleşik Devletleri Tıp Bayramını ilk genel anestezinin kullanıldığı ameliyatın tarihi olan 30 Mart 1842 gününün yıldönümlerinde yani 30 Mart’ta kurlarlar.

Referandum Ne Zaman? 2017 Cumhurbaşkanlığı Sistemi Referandumu

Cumhurbaşkanlığı sisteminde yapılması istenen değişikliklerin halk oylamasına sunulacağı Anayasa değişikliği teklifi referandumu 16 Nisan 2017 Pazar günü gerçekleşecektir.

Referandumda oy kullanacağınız yeri YSK Yurtiçi Seçmen Sorgulama adresi üzerinden kontrol edebilirsiniz.

Anayasa değişikliği maddeleri ile ilgili karşılaştırmalı geniş bilgiyi ise Barolar Birliği’nin hazırladığı Anayasa Değişikliği Karşılaştırmalı Sayfası‘ndan alabilirsiniz.

Vatana Millete Hayır’lı olsun.

NOT: Seçmen bilgi kağıdınızı YSK sitesinden sorgulama yaptıktan sonra alabilirsiniz!

 

YSK’nın Önemli Bilgilendirmesi:

Oy Vermede Kimliğin Tespiti

Sandık başına gelen seçmen; Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan; Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı(TCKK), Geçici Kimlik Belgesi, nüfus cüzdanı, resmî dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hâkim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askerî kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmî nitelikteki belgelerden birini başkana verir ve seçmen sıra numarasını söyler. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamaz. (298/87, 91).

Belediyeler ile köy veya mahalle muhtarlarınca düzenlenip onaylanan kimlik belgeleri seçmenin kimliğinin tespitinde geçerli değildir (298/87).

Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası olmayan resimli ve resmî bir kimlik belgesi ibraz eden seçmenin oy kullanabilmesi için, bu belgelerin yanında ayrıca seçmen bilgi kâğıdını veya nüfus müdürlüklerince verilmiş nüfus kayıt örneğini ibraz etmesi şarttır.

Ceza infaz kurumlarında tutuklu ya da taksirli suçlardan hükümlü bulunan seçmenlerden yukarıda sayılan kimlik belgeleri bulunmayanlar için, cezaevi idaresince verilmiş belge, kimlik belgesi yerine geçer (298/87).